Zpracování zvodnělého sedimentu - kalu

Zvodněný sediment zpracováváme-odvodňujeme dvěma způsoby a to strojně nebo pomocí odvodňovacích vaků. Jsme schopni zpracovat kal těžený plovoucím sacím bagrem, čerpaný kalovým čerpadlem nebo pocházející ze systému sběru odpadních vod či jiných technologií jako jsou například vrtací a injektážní stroje.

Na základě vstupních informací navrhneme vhodný způsob a kalkulaci technologie odvodnění.

Jsme schopni odvodňovací linku postavit tzv. na klíč nebo odvodnění provézt jako službu.

Po odvodnění můžeme zajistit i konečné uložení zpracovaného sedimentu dle platné legislativy.

Strojní mobilní odvodňovací linka s odstředivkou:

Plnění odvodňovacího vaku:

Pro více informací o odvodňovacích vacích navštivte přímo náš web zaměřený na dovodňovací vaky Tencate Geotube® >>

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout