PLOSAB s.r.o. - odbahnění a údržba vodních ploch

PLOSAB s.r.o. je společnost, která se již mnoho let zabývá komplexní škálou služeb v oblasti odbahnění a údržby vodních ploch. Naší specializací je tzv. mokrá cesta odbahňování pomocí plovoucích sacích bagrů.

Kromě odbahnění - těžby sedimentu z rybníků, jezer, kališť, řek, potoků....atd. provádíme sekání a úklid vegetace z vodních ploch pomocí sekacích lodí. Naše obojživelné stroje jsou schopny pracovat (sekat, odklízet, bagrovat, sát...) na vodě i v neúnosném terénu s vodou.

Nabízíme prodej a servis obojživelných strojů.

V dílně společnosti PLOSAB vyrábíme a provádíme servis plovoucích strojů.

V oblasti těžby bahna – sedimentu nabízíme úplnou škálu služeb od prvotních odběrů vzorků, geodetického zaměření lokality, laboratorních analýz, přes těžbu sedimentu až po konečné zpracování či uložení vytěženého materiálu.
Jsme schopni zpracovat zvodněný materiál – sediment pomocí technologie tzv. odvodňovacích vaků. Společnost PLOSAB s.r.o. je výhradním zástupcem pro technologii odvodnění TenCate Geotube® na území České a Slovenské republiky.

Pracujeme na území České i Slovenské republiky.

 Odbahnění rybníků

těžba sedimentů

Zpracování sedimentu

 odvodnění  sedimentu

 Akreditovaná laboratoř

 zaměření sedimentů

 Zámečnická dílna

 strojní a zámečnická výroba

Provádíme těžbu sedimentu pomocí plovoucích sacích bagrů z rybníků, řek a průmyslových kališť. >

Vytěžený sediment následně zpracováváme strojní technologií nebo technologií GeoTube Tencate®.

Nabízíme akreditovaný odběr vzorku sedimentu, zpracování a analýzy vzorku sedimentu v akreditované laboratoři Jsme držiteli osvědčení pro výrobu, opravy a rekonstrukci plavidel, včetně lodní výstroje a zařízení.
 

Těžba sedimentů - odbahnění rybníka pomocí plovoucích sacích bagrů

Naše nabídka zahrnuje veškeré potřebné činnosti od investičního záměru, přes těžbu a dopravu materiálu, po zpracování a uložení vytěženého sedimentu.
Při realizacích odbahnění rybníků a řek vycházíme z mnoholetých zkušeností s těžbou plovoucími sacími bagry a se zpracováním vytěženého sedimentu.

Těžíme z jakékoliv hloubky a materiál jsme schopni čerpat do vzdálenosti několika kilometrů. Vytěžený zvodnělý materiál můžeme dále zpracovat - odvodnit.

Odbahnění rybníků - další služby

Zajišťujeme služby, které souvisejí s odbahněním rybníků, řek a vodních ploch:

 • průzkum a analýza vzorků
 • stanovení vhodné technologie odbahnění a nakládání s vytěženým sedimentem
 • projekční práce
 • servis při vyhledávání a podávání žádostí o finanční podporu na realizaci akce
 • poradenství s rybničním hospodařením a obnovou nádrží zatíženými živinami

Výše uvedené služby zajišťujeme vlastními i externími zdroji.


Strojní a zámečnická dílna Jindřichův Hradec

V této oblasti se zaměřujeme na služby:Strojní a zámečnická dílna Jindřichův Hradec

 • zámečnické práce
 • strojní obrábění (soustruhy, frézky, vrtačky..)
 • obrážení drážek
 • svařování (železo, hliník, nerez)
 • stříhání a ohýbání plechů (délka 2 000 mm , tloušťka do 3 mm)
 • provádění prací u zákazníka
 • výrobu, opravy a rekonstrukci plavidel, včetně lodní výstroje a zařízení

Jsme držiteli osvědčení pro výrobu, opravy a rekonstrukci plavidel, včetně lodní výstroje a zařízení.


Akreditovaná laboratoř - zaměření sedimentu měřícím člunem

Od roku 2010 provádíme zaměření vodních ploch měřícím člunem VODOMĚRKA  a to včetně zpracování dat, výpočtu kubatur a tisku mapových podkladů.Akreditovaná laboratoř - zaměření sedimentu měřícím člunem

Odběr vzorků sedimentu a jejich zpracování v akreditované laboratoři

Nabízíme akreditovaný odběr vzorku sedimentu, zpracování a analýzy vzorku sedimentu v akreditované laboratoři, vyhodnocení výsledků analýz, odběr vzorku a zjišťování agrochemických vlastností půdy, na kterou má být sediment použit a zpracování studie o možnostech využití sedimentů z vodních nádrží.

Veškeré služby zajišťuje tým profesionálů ve svém oboru.